Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We are
LE GROUP

Work at CareerBuilder
Our Employees
Về Chúng tôi : LeGroup luôn hướng tới một môi trường làm việc nhân văn, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên thoả sức sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tác phong chuyên nghiệp. LeGroup hiện có mặt tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Tầm nhìn: Giữ vững vị trí công ty truyền thông Việt tiên phong và khởi tạo giá trị khác biệt.
Sứ mệnh: Khởi tạo và phát triển tập đoàn truyền thông tầm cỡ quốc tế và đưa ngành truyền thông Việt Nam lên một tầm cao mới.
Company Overview
Our Mission
Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies hay LeGroup) là một trong những tập đoàn truyền thông tiên phong và lớn nhất tại Việt Nam. LeGroup được hình thành từ Công ty TNHH Lê và Anh Em (Le Bros) (thành lập năm 2002), và Công ty Cổ phần Truyền thông Lê (LeMedia) (thành lập năm 2004). Tập đoàn gồm có các công ty thành viên: LeBros, LeMedia, LeInvestment, LeDigital, Vietnam CEO Corporation và Creativa.
 
 
Muốn sáng tạo thì hãy học hỏi những gì người ta đã làm trước đó, bằng cách đọc thật nhiều, rồi làm khác đi.
Lê Quốc Vinh
Chủ tịch & CEO
 
Muốn sáng tạo thì hãy học hỏi những gì người ta đã làm trước đó, bằng cách đọc thật nhiều, rồi làm khác đi.
 
 
Văn hoá doanh nghiệp vừa phải là nhân cách (character), vừa phải là tính cách (personality) của một công ty, là sự cộng hưởng giữa hai yếu tố, trong đó, nhân cách là những giá trị nguyên bản làm nền tảng và tính cách là hệ giá trị được xây dựng để biểu đạt nhân cách. Một doanh nghiệp muốn thể hiện là người chống rác thải nhựa trước hết phải thực sự có ý thức bảo vệ môi trường và không làm tổn hại môi trường. Một doanh nghiệp muốn xây dựng văn hoá chia sẻ thì bản thân ban lãnh đạo phải cởi mở sẻ chia
Lê Quốc Vinh
Chủ tịch & CEO
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.